Οδηγίες Υποβολής δικαιολογητικών

 

Οδηγίες για την υποβολή – ανάρτηση των δικαιολογητικών των υποψήφιων ωφελουμένων στο πλαίσιο της Νέα Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη (Β΄ κύκλος επιλογής ωφελουμένων).  

 

 

Στο πλαίσιο της Νέας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη που ανακοινώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 και αποτελεί τον Β΄ κύκλο επιλογής ωφελουμένων,   διευκρινίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών προς τον ΣΕΠΕ γίνεται μέσω της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα της αίτησης του κάθε υποψήφιου και όχι μέσω αποστολής τους με email

 

Συγκεκριμένα ο κάθε ενδιαφερόμενος – υποψήφιος εφόσον ολοκληρώσει την συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, στο κάτω μέρος της σελίδας της υποβολής της αίτησης υπάρχει η επιλογή Σελίδα Δικαιολογητικών/Αρχείων”.

 

Shape

 

Κάνοντας κλικκάθε ενδιαφερόμενος στην Σελίδα Δικαιολογητικών/Αρχείων” οδηγείται στην σελίδα όπου μπορεί να αναρτήσει – ανεβάσει ψηφιακά τα ζητούμενα δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται στο «κεφ 12:  Δικαιολογητικά συμμετοχής»  της Νέας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη (Β΄ κύκλος επιλογής ωφελουμένων). Κατά την ανάρτηση τους ψηφιακά στην Σελίδα Δικαιολογητικών/Αρχείων, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να ανεβάσει το κάθε δικαιολογητικό στην αντίστοιχη θέση και με βάση της οδηγίες που αναφέρονται.  

Μετά από την ολοκλήρωση της ανάρτησης των δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κάνει κλικ στην «Ενημέρωση αίτησης», για να αποθηκευτεί η ανάρτηση των δικαιολογητικών ή όποια άλλη αλλαγή έχει κάνει στην αίτηση του. Όταν ολοκληρώσει την ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών και έχει ελέγξει και οριστικοποιήσει το περιεχόμενο της αίτησης σε όλα τα πεδία, τότε θα πρέπει να επιλέξει ¨Οριστική Υποβολή Αίτησης¨.  

 

Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος υποψήφιος έχει συμπληρώσει την αίτηση του και θέλει εκ των υστέρων να ανεβάσει ψηφιακά τα αρχεία των δικαιολογητικών του θα πρέπει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της αίτησης του μέσω της Ανάκτησης Αίτησης 

 

Shape 

 

Μέσω της διαδικασίας Ανάκτηση αίτησης δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί και πάλι την ιστοσελίδα της αίτησης του και επιλέγοντας πάλι την Σελίδα Δικαιολογητικών/Αρχείων, μπορεί να ανεβάσει το κάθε δικαιολογητικό στην αντίστοιχη θέση.  

Μετά από την ολοκλήρωση της ανάρτησης των δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κάνει κλικ στην «Ενημέρωση αίτησης», για να αποθηκευτεί η ανάρτηση των δικαιολογητικών ή όποια άλλη αλλαγή έχει κάνει στην αίτηση του. Όταν ολοκληρώσει την ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών και έχει ελέγξει και οριστικοποιήσει το περιεχόμενο της αίτησης σε όλα τα πεδία, τότε θα πρέπει να επιλέξει ¨Οριστική Υποβολή Αίτησης¨, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών του.