Σημαντική ανακοίνωση αποστολής δικαιολογητικών με email

Αγαπητοί αιτούντες

θα σας παρακαλούσαμε τα δικαιολογητικά που αποστέλνονται με e-mail στο ΣΕΠΕ, μετά την κατάθεση της σχετικής αίτησης, να είναι σκαναρισμένα σε ξεχωριστό αρχείο το κάθε δικαιολογητικό και όχι σε ένα ενιαίο αρχείο.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία