Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη : «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, με Άξονα Προτεραιότητας 02 “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής Νέου Κύκλου Αιτήσεων από ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Έργο.

Η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση Προγραμμάτων Θεωρητικής Κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε συνολικά 1.250 εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται. Η Νέα Πρόσκληση αφορά στην κάλυψη υποψήφιων ωφελούμενων  που υπολείπονται από τους αρχικά επιλεγμένους  σε συνέχεια της αρχικής πρόσκλησης ωφελούμενων και της ανακοίνωσης του Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Επιλογής (ανακοίνωση 04.12.2019).

Σημειώνεται ότι η Νέα Πρόσκληση καλεί υποψήφιους ωφελούμενους να δηλώσουν συμμετοχή μόνο από τις κάτωθι Περιφέρειες:

 • Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
 • Κεντρική Μακεδονία
 • Ήπειρος
 • Θεσσαλία
 • Δυτική Ελλάδα
 • Δυτική Μακεδονία
 • Ιόνια Νησιά
 • Πελοπόννησος
 • Βόρειο Αιγαίο
 • Κρήτη

Θα υλοποιηθούν προγράμματα, με τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (Web & Mobile apps Specialist)
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
 • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 70 ώρες, θα επιδοτούνται με 5,00 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης με προϋπόθεση την συμμετοχή των ωφελουμένων σε εξετάσεις για λήψη της Πιστοποίησης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο της Νέας Πρόσκλησης, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη από την  08/09/2020 έως και την 28/09/2020.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ, καθώς επίσης να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες.